Norges saueklipper forening er for alle som jobber med ull i en eller annen sammenheng. Vi jobber for at saueklipping og ullbehandling skal være et attraktivt yrke som yter god kvalitet.

Vi er glade for alle som er medlemmer og ønsker alle nye varmt velkomne. Ta kontakt med vår kasserer, Jorunn Ravndal pr e-post, eller med en annen av oss i styret og meld deg inn. 

Medlemskontingent er kr 300,- pr medlem.