Årsmøte i Norsk saueklippeforening blei holdt under NM i saueklipping og ullhåndtering på Gol. Det var åtte stemmeberettiget tilstede.

På grunn av forrige styre ikke avholdt årsmøte under NM i 2012 eller hadde noen form for aktivitet, blei det bestemt å velge et helt nytt styre. Dette støtter Ull- og Klipperådet.

 

Det nye styret er:

Leder: Jonathan Gerhard Håkull, mail og mobilnr 482 30 403

Nestleder: Sven Arne Lislegaard, mail og mobilnr 928 39 912

Kasserer: Jorunn Ravndal, mail og mobilnr 900 43 754

Sekretær: Åsmund Kringeland, mail og mobilnr 456 15 570

Representant i Ull- og klipperådet fra saueklippeforeningen Åsmund Kringeland