Klippeplassen bør være slik at den sørger for at ulla blir tatt best mulig vare på og at klipperen har gode klippeforhold.

 

For å gi saueklipperen gode klippeforhold må

 

- Underlaget/gulvet være av tre. Bruk gjerne en sponplate eller en osb-plate.

- Klippeplassens størrelse 225 cm - 250 cm x 225 cm - 250 cm

- Sauene må være tørre

- Sauene må være plassert i en binge tett inntil klippeplassen.

- Godt lys

- Strømtilgang

- Den som skal sortere ulla være klar over hva som skal sorteres som buk/lår og fell

- Sortere ut enkelte svarte flekker fra en hvit ullfell

- Sortere ut ull som er farget med merkefarge

- Sortere ut vegetabiler som høy og halmrester

- Bruk ikke kutterflis - den er umulig å fjerne fra ulla og gjør den verdiløs

- Klippeplassen skal holdes rein og all ull mellom hver sau skal fjernes. Bruk gjerne en hagerive til å fjerne ulla med.

 

Nedenfor er tegningene over klippeplassen, og her er ser man hvordan en klippeplass fungerer, presentert av vinneren av VM i Bjerkereim i 2008, Paul Avery.

 

Hvordan bygge en enkel og arbeidsbesparende klippeplass

 

 

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"46","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"319","style":"line-height: 1.538em;","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Bildetekst: Klippeplass med plass til to klippere på Buskerud gård i Østfold. -Klippeplassen er opphøyd cirka 90 cm fra gulvnivå. Omlag 35 sauer får plass i bingen bak klippeplassen. Når sauene er klipt, går de ned i en sklie under oppsamlingsbingen og går tilbake til bingen i fjøset. Fordelene med en slik klippeplass, er at man trenger færre folk til å hjelpe til i og med at klipperne henter sauene selv rett bak klippeplassen. Samtidig får de som pakker ulla en god arbeidsstilling i og med at de ikke behøver å bøye seg. Sorteringa av ulla blir også mer oversiktelig og det er enklere å få et godt resultat. En person kan dermed sortere og pakke ulla til to klippere. Gulvet i bingen er av trespalter. Spaltene ligger i retning rett mot døra ut til klippeplassen slik at spaltene ikke gjør et tyngre når man snur sauen og drar den på ryggen til klippeplassen. Ellers i året utenom klippinga kan bingen bak klippeplassen brukes til avlastningsbinge, binge til værer, binge til leveringsklare lam etc. etc. Selv om dette krever litt plass i fjøset, får man det igjen med bedre økonomi i klipping og sorteringa pga mindre manskap og bedre sortert ull.

 

Her er to tegninger av en klippeplass. Bygg den gjerne opphøyd i 80 til 90 cm over gulvnivå. Gulvet i bingen må være drenerende, gjerne med trespalter. Det er en fordel om gulvet i bingen har et lite fall mot klippeplassen, slik at det er enklere å dra sauen til klippeplassen.

 

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"51","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"551","style":"line-height: 1.538em;","typeof":"foaf:Image","width":"791"}}]]

 

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"52","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"494","typeof":"foaf:Image","width":"581"}}]]